Školní jídelna

Jídelní lístek => zde

  

Kontakt na školní jídelnu:

 

Tel.: 474 774 939

 

Mob.: 733 712 437

 

e.- mail: polakova@zskratka.cz

  

Odhlašování a přihlašování na přechodnou dobu se provádí nejméně jeden den předem v kanceláři školní jídelny osobně, na BOXU ve školní jídelně, telefonicky na výše uvedených číslech nebo přes internet přes STRAVU.

 

Platební údaje číslo účtu a VS dostane u vedoucí školní jídelny.

 

Nezapomínejte uvádět do poznámek pro příjemce JMÉNO A PŘÍJMENÍ ŽÁKA. 

 

Děkujeme

 

_________________________________________________________________________________

 

Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k navýšení stravného od 1. 10. 2018 žádáme strávníky platící z běžného účtu, aby již v měsíci září na následující měsíc navýšili zálohy na stravné:

1. stupeň ze 450,- Kč na 550,- Kč

2. stupeň z 500, Kč na 600,- Kč

 

Děkujeme za pochopení

 

Marie Poláková

Vedoucí školní jídelny

________________________________________________________________________ 

Změna ceny stravného

Na základě dohody ředitelů základních škol Města Klášterec nad Ohří, dochází od 1. 9.  2018 (ZŠ Krátká od 1. 10. 2018) k navýšení stravného ve školní jídelně z důvodu navýšení cen potravin. Bez tohoto navýšení by škola nebyla schopna dodržovat spotřební koš, vařit z kvalitních a hlavně čerstvých potravin. K poslednímu navýšení stravného došlo k 1. 1. 2012. Ceny potravin se od této doby výrazně změnily.

 Kategorie: 

7 - 10 let  navýšení z 20,-Kč   na   22,- Kč

11 - 14  let navýšení z 22,- Kč   na   24,- Kč

15 a více  navýšení z 23,- Kč   na   25,- Kč

Vzhledem k zahájení prodeje stravného již od 27. 8. 2018 za původní ceny se změna na ZŠ Krátká uskuteční až od 1. 10. 2018 

________________________________________________________________________________ 

Pokyny pro strávníky ZŠ, Krátká 676,Klášterec nad Ohří

platné od 1. 10. 2018

 1. Pro výdej stravy si je strávník povinen zakoupit u vedoucí školy jídelny identifikační čip v hodnotě 115 Kč.

 2. Zároveň obdrží přihlášku ke stravování na nový školní rok s heslem a jménem pro objednávání stravy po internetu.Výběr je možný ze dvou jídel.

  Pozor! Objednávání a změna stravy z jedničky na dvojku lze provést minimálně dva pracovní dny předem, a to až po zaplacení. Stravné je možné platit hotově v kanceláři školní jídelny poslední 3 dny v měsíci (upřesněno vývěskou na stránkách školy a na informační tabuli školy, a nebo převodem na účet ŠJ do 15. dne běžného měsíce na měsíc následující. Při vzniklém přeplatku nelze atomaticky přihlašovat obědy! Každý strávník si musí obědy na další měsíc přihlásit na internetu, boxu nebo telefonicky v kanceláři ŠJ.

  1. stupeň 550,- Kč
  2. stupeň 600,- Kč

  Číslo účtu a další informace obdržíte v kanceláři ŠJ. Vyúčtování se provádí 1x za rok.

   

 3. Rodiče nemocného dítěte musí odhlásit oběd na boxu v jídelně, internetu nebo telefonicky na:

  • tel: 474 375 961
  • mobil: 733 712 437

  První den nemoci je možné si oběd vyzvednout. Výdej do jídlonosiče potvrdí podpisem a časem do sešitu výdeje.

 4. Prodej stravného každý den:

  • 7:00 – 8:00 hod.
  • 11:30 – 14:00 hod.
 5. Prodej na další měsíc vždy poslední tři dny v běžném měsíci (upřesněno vývěskou na dveřích hlavního vchodu a na nástěnce v jídelně).

 6. Stravné pro věkovou skupinu:

  • 6 až 10 let: 22,- Kč
  • 11 až 14 let: 24,- Kč
  • 15 let a více: 25,- Kč

 Od 1. 1. 2017 – povinnost uvádět u jídel množství pokrmu - §9 a odstavec 1 písmeno c), zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách, novela zákona č. 180/2016 Sb.TABULKA „MNOŽSTVÍ POKRMŮ NA JEDNU PORCI DLE VĚKOVÉ KATEGORIE“

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od
13. 12. 2014 v souladu s potravinovým právem

Odvolání na legislativu:

EU – 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21
ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových
Výrobků, § 8 odstavec 10.
Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých
je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti
představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly
zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu
potraviny nebo jídla.
Vyjádření ministerstva zemědělství:
Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin tj. i pokrmů stanovuje čl.
44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.
Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014. Komentář ke zmíněnému ustanovení
naleznete v bodech 2.5.1 až 2.5.3 dokumentu otázek a odpovědí k nařízení 1169 na této
stránce:
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legislation_en.ht
m
Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví.

 

ALERGENY V POTRAVINÁCH

Specifikace alergenů:

Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lék.
Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se příště vyvarovat, jedině
voda není alergenní.

Vysvětlení:

Alergeny jsou přirozeně vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u
přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému (IS,) která může vyústit až
anafylaktickému šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky
fungují negativně–jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.
Alergická reakce : Spočívá v tom, že IS reaguje tvorbou protilátek – bílkovin, které se
specificky navazují na alergeny a tak je deaktivují a vylučují z organismu. Existují různé
druhy protilátek, jedna z nich, která vyvolává alergické reakce je Imunoglobín E = IgE.
Protilátka IgE se sama váže na alergeny a vyvolává alergickou odezvu. Při alergické
reakci zajišťuje IgE uvolňování signálních molekul do krevního řečiště, čímž okamžitě
vyvolává symptomy typické pro potravní alergii. Nástup je rychlý po požití nebo přítomnosti
v prostředí. Zpravidla 1 hodinu po požití.
Projevy alergické reakce: kýchání, svědění, kopřivka, otoky, nadýmání, dýchací potíže,
svědění rtů a úst, nevolnost, křeče, průjmy–to je výčet relativně mírné reakci, může ale
vyústit výjimečně k anafylaktickému šoku.
Většinou zanikají v souladu a narůstajícími roky.
Intolerance – averze: Je to též nepříjemná reakce, její nástup trvá delší dobu a projevuje se
nadýmáním, průjmem nebo zácpou. Symptomy potravinové intolerance vznikají delší dobu
a nezahrnují imunitní odezvu. – nadýmání, průjem anebo zácpou. Nejedná se o alergickou
reakci.
Prahové hodnoty: Minimální množství alergenu nezbytného pro vyvolání alergické
reakce se označuje jako prahová hodnota. Každý jedinec má jiný prah, takže nelze
objektivně stanovit univerzální hodnotu.
Běžné potravinové alergeny: Mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo
14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení

Za další alergeny lze považovat též jablka, hrušky, meruňky, broskve, jahody,
rajčata, špenát, aromatické byliny, ale ty neznačíme.

 

Seznam potravinových alergenů , které podléhají
legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU
___________________________________________________________________________
1) Obiloviny obsahující lepek - nejedná se o celiakii, výrobky z nich

2) Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život
3) Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život
4) Ryby a výrobky z nich
5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich- patří mezi potraviny
ohrožující život
6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich
7) Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život
8) Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů
9) Celer a výrobky z něj
10) Hořčice a výrobky z ní
11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l,
vyjádřeno SO2
13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj
14) Měkkýši a výrobky z nich

 • ilustrativní obrázek
 • ilustrativní obrázek
 • ilustrativní obrázek