Školní řád

Aktuální znění školního řádu a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků(příloha ke školnímu vzdělávacímu programu)