Projekty

Projekt "CENTRUM NATURA" 

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000556

______________________________________________________

Projekt START

 

Základní škola Krátká se zapojila do projektu START. Jedná se o projekt města Klášterce nad Ohří, který podporuje inkluzivní vzdělávání a do něhož jsou zapojeny všechny ZŠ a MŠ. Tento je realizován od 1. 9. 2016 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání. Smyslem projektu je zlepšit a zkvalitnit vzdělávání dětí a žáků ze všech sociálních vrstev a umožnit rovný přístup ke vzdělávání.

 

Společné vzdělávání v Klášterci nad Ohří. 

 

_____________________________________________________________

Vážení rodiče, novela školského zákona a s ní spojené vyhlášky, zejména vyhláška č. 27/2016 Sb., přináší změny do práce škol. 

Nejedná se jen o změny v pojetí  výchovně- vzdělávacího  procesu, ale i o nové povinnosti škol a jejich pedagogických zaměstnanců.

 Základním kamenem změny je vytvoření podmínek pro vzdělávání všech žáků -  společné vzdělávání. 

Školy musí učinit mnoho kroků, zejména: 

 • Zmapovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich skladbu a připravit strategii pro případná podpůrná opatření. Všichni tito žáci mají právo na podporu.
 • Shromáždit informace o speciálních učebnicích a kompenzačních pomůckách, které má škola k dispozici.
 • Stanovit pedagoga, který bude zajišťovat komunikaci se školským poradenským zařízením  před vystavením doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Na naší škole je tímto pedagogem Mgr. David Adámek.
 • Upřesnit personální zajištění ve vztahu ke společnému vzdělávání (speciální pedagog, logoped apod.)
 • Revidovat dosavadní plán DVPP a naplánovat vzdělávací aktivity k problematice společného vzdělávání.
 • Zajistit metodické vedení a koordinaci práce asistentů na škole.
 • Dát do souladu školní vzdělávací program.
 • Seznámit zákonné zástupce s novelou školského zákona.
 • Zajistit totéž směrem k pedagogickým pracovníkům školy.
 • Upravit stávající dokumenty škol tak, aby byly v souladu s platnými právními předpisy. 

Věřím, že změny, které přináší novela školského zákona, zvládneme i s vámi tak, aby naše společná práce byla ku prospěchu všech žáků školy. 

Město Klášterec společně s Agenturou pro sociální začleňování připravily projekt START společného vzdělávání v Klášterci. 

 Informace k tomu projektu podá metodik tohoto projektu, jímž je Mgr. Jiří Hnilička. 

Informace ke společnému vzdělávání také najdete na stránkách www.msmt.cz. 

Klášterec nad Ohří, 1.9.2016 

 

EU PENÍZE ŠKOLÁM

 

Výstupy projektu r. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.1115 byly nahrány do databáze výstupů na adrese: http://databaze.op-vk.cz/. V databázi budete moci časem najít všechny výstupy vytvořené v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Věřím, že Vám mohou posloužit ve výuce.

 Mezinárodní projekt More trees? Yes, please!

mezinárodní stránky projektu:

http://www.sp21.lublin.pl/nowa/comenius/com_2012/about-project.html

 Partnerství škol Comenius

Do realizace projektu se zapojí spolu se svými vyučujícími žáci 1. – 9. ročníku a bude přizvána rodičovská veřejnost, zástupci místní samosprávy i široká veřejnost tak, aby byly naplněny cíle projektu.

Projektový koordinátor: Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie, Poland  

Partneři projektu:

 • Hamiyet Sevil İlköğretim Okulu, Turkey
 • Scoala cu Claselei I-VIII "Lucian Grigorescu", Romania
 • Ramon y Cajal, Spain
 • Tallinna Laagna Gümnaasium, Estonia
 • Základní škola, Klášterec nad ohří, Krátká 676, okres Chomutov, Czech republic
 • Средно общооразователно училище "Иван Вазов" (Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte Ivan Vazov), Pleven, Bulgaria
 • Osnovna škola Ivana Mažuranića, Vinkovici, Croatia
 • Escola Básica de Campelo, Baião, Portugal

 

Projekt "Světového dne vody" - UNICEF

Celý projekt je pořádán u příležitosti "Světového dne vody", který letos připadá na 22. března 2014, máme možnost prezentovat výrobky a výsledky jednotlivých škol v rámci akce pro veřejnost pořádané v tento den na Václavském náměstí v Praze - Fronta na záchod 2014.

Zadání pro školy: vyrobit mýdla a poslat jejich fotografie, připravit zajímavou osvětovou hodinu na téma „hygiena, sanitace a děti v těžkých životních situacích“, případně vybrat podporu na programy UNICEF.

Projekt se může prezentovat v rámci akce Fronta na záchod 2014. Každá škola, která se rozhodne zapojit do projektu, má k dispozici logo UNICEF určené pro spolupráci se vzdělávacími institucemi, které může použít na svých internetových stránkách či v informačních materiálech.

Nejzajímavější akce uspořádané na jednotlivých školách budou také uveřejněny na webové stránce UNICEF ČR a na Facebooku.

Click here to view UNICEF_materiály pro předškoláky a 1.stupeň ZŠ

O projektu "Ovoce a zelenina do škol"

Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné

stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně, tj. žáci prvních až pátých ročníků základních škol. Podrobnější informace získáte na webových stránkách projektu. 

www.ovocedoskol.szif.cz

Zábavné dopoledne pro děti z mateřských škol

Vážení rodiče, máte doma předškoláčka? Tedy prvňáčka ve školním roce 2014/2015?

Pak jste na správné stránce, informace o akcích pro děti z mateřských škol najdete zde nebo v novinkách. (Dodat info o tom, kdy bude tento den v tomto školním roce, a kdy budou zápisy do prvních tříd.)

Mikulášské plavání

Plavecká štafeta kláštereckých škol.

Koncem školního roku pravidelně pořádáme další soutěž - plavecké přebory města Klášterce nad Ohří pro jednotlivce.

Plavecké přebory města Klášterce nad Ohří

Naše škola má jako jediná ve městě školní bazén, a proto pravidelně pořádáme různé plavecké soutěže.

Plavecké přebory města Klášterce nad Ohří se konají vždy koncem školního roku a je to soutěž jednotlivců.

Mikulášské plavání je naopak štafetová soutěž družstev a pořádáme ji začátkem prosince.

Hry bez hranic - „Sportujeme v Evropě bez hranic“

Motto: „Za jeden z nejúčinnějších způsobů výchovy je považována hra“.

V akci „Hry bez hranic“ chceme zábavnou hrou zapojit v závěru školního roku všechny děti  1. stupně tak, aby se navzájem poznaly a pomáhaly si bez rozdílu věku a příslušnosti ke třídě.

Den přátelství

My, žáci a učitelé 1. základní školy v Klášterci nad Ohří se scházíme, abychom společně podpořili myšlenku „Dne přátelství“.

 • ilustrativní obrázek
 • ilustrativní obrázek
 • ilustrativní obrázek
 • ilustrativní obrázek
 • ilustrativní obrázek
 • ilustrativní obrázek
 • ilustrativní obrázek