Přihlášky do ŠD a ŠK 2019/2020

Přihlásit dítě do ŠD nebo ŠK lze osobně nebo prostřednictvím vyplnění přihlášek, které jsou v příloze, na webových stránkách školy a zaslat e-mailem na strnadova@zskratka.cz do 25. srpna 2019 nebo doručit osobně do ŠD, ŠK první den školní docházky.

Informace o ŠKOLNÍM KLUBU jsou vloženy v příloze.

  • ilustrativní obrázek