Oznámení o vyhlášení volného dne

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z provozních důvodů (dezinfekce, deratizace, čištění koberců, drobné opravy školního nábytku ve třídách) na dny 3. 1. 2019 a 4. 1. 2019 volný den (ředitelské volno). Škola a školní jídelna bude uzavřena. Školní družina bude v případě potřeby zákonných zástupců žáků otevřena. Oznámení o ředitelském volnu a možném provozu školní družiny (pokud bude zájem) bude neprodleně oznámeno zákonným zástupcům žáků.

Mgr. Petr Opava

ředitel školy

  • ilustrativní obrázek