O škole

Povinně zveřejňované informace a další důležité dokumenty :

 • Výroční zpráva o činnosti školy/Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb.,
 • Profil školy/Koncepce školy
 • Školská rada/Členové/Zřizovací listina školské rady/Zápisy z jednání
 • Spolek Rodiče škole/Zprávy o činnosti/Zprávy o hospodaření
 • Výchovné poradenství
 • Kariérové poradenství
 • Prevence sociálně patologických jevů/Minimální preventivní program/ Akce/Důležité kontakty
 • Úspěchy žáků školy
 • Bazén
 • Spolupráce
 • Sponzoři
 • Napsali o nás/Škola se prezentuje